Cultuur

Stichting Welzijn de Wolden

Wie kennis neemt van kunst en cultuur en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. De plek bij uitstek om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur is het basisonderwijs. Cultuuronderwijs kan een middel zijn om andere vakken te ondersteunen, maar kan ook als doel hebben om artistieke vaardigheden of technieken aan te leren. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen, het leidt tot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Cultuuronderwijs geïntegreerd in het schoolleerplan maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk.

In 2013 is de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gestart. De inzet van deze regeling is om samenhang en kwaliteit te waarborgen op het gebied van cultuuronderwijs. Hierbij is een onderwijskundige visie nodig die de culturele ontwikkeling van het kind centraal stelt.

Algemeen
Door wie?

De cultuurcoach, Laurette Keuzenkamp, coördineert de samenwerking met het onderwijs en de culturele partners in de gemeente. Het doel is meer mensen actief bij cultuur betrekken. Er wordt samengewerkt met de cultuurcoach van Biblionet Drenthe, Rianne de Vries.

Hoe wordt de informatie verstrekt?
  • congressen
  • lezingen
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • Per e-mail/website
  • schriftelijke informatieverstrekking
  • telefonische informatiediensten
Waarover?
cultuureducatie
Werkwijze

De gemeente wil cultuuronderwijs op de basisscholen stimuleren. Het uitgangspunt hierbij is de vraag vanuit de scholen. Scholen dienen vanuit een eigen visie op cultuuronderwijs een vraag te ontwikkelen, in samenwerking met lokale culturele instellingen en culturele aanbieders. Het opstellen van een duidelijke visie op cultuuronderwijs en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen vormt de basis van het cultuureducatieplan van elke school. De komende jaren zal de inzet van de scholen erop gericht zijn om het cultuuronderwijs in de scholen te borgen.

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters

Doelgroep-toelichting

De cultuurcoach coördineert de samenwerking met het onderwijs en de culturele partners in de gemeente. Het doel is meer mensen actief bij cultuur betrekken. 

Waar?
Bezoekadres
Oosterweg 14 7921GB Zuidwolde Dr0528-37 86 86https://www.welzijndewolden.nl
Wanneer?
Openingstijden

Array

Openingstijden

Openingstijden

Wanneer?

Kosten

Niet van toepassing

\