Mantelzorgondersteuning

Welzijn de Wolden

Mantelzorg is iemand langdurig en intensief hulp bieden. Meestal aan mensen uit de eigen omgeving, bijvoorbeeld een gezinslid, familieleden, buren of kennissen.

Mantelzorg is bijvoorbeeld de zorg voor een zieke partner, een gehandicapt kind met een beperking of een hulpbehoevende ouder. Ook mensen met psychiatrische beperkingen of beperkingen door een verslaving hebben vaak hulp nodig.

 

Doelgroepen
Doelgroep-toelichting

Mantelzorg is iemand langdurig en intensief hulp bieden. Meestal aan mensen uit de eigen omgeving, bijvoorbeeld een gezinslid, familieleden, buren of kennissen.

Mantelzorg is bijvoorbeeld de zorg voor een zieke partner, een gehandicapt kind met een beperking of een hulpbehoevende ouder. Ook mensen met psychiatrische beperkingen of beperkingen door een verslaving hebben vaak hulp nodig.

Aanmelden
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Contact opnemen
Welzijn De Wolden wil dat iedereen die voor iemand in zijn of haar omgeving zorgt, ondersteuning kan krijgen. Onze dienstverlening is gratis. Hulp vragen kan bij Jannie Schuring, jannieschuring@welzijndewolden.nl of Cetrin Snippe, cetrinsnippe@welzijndewolden.nl

De ondersteuning/begeleiding
Vervangende zorg of advies
  • respijtzorg
  • informatie & advies
Welke vervangende zorg?
gezelschap houden
Uitvoering van de dienst
vrijwilligerswerk
Door wie?

Vrijwilligers Contactpunt Mantelzorg: een groep mensen uit uw dorp of omgeving. De vrijwilligers helpen u op weg, verwijzen door en sporen mantelzorgers op. De vrijwilligers worden gecoacht door de coördinator CPM.

Inhoud & werkwijze

Mantelzorgconsulent: deze medewerker ondersteunt u op alle terreinen waarop u problemen kunt ondervinden: de sociaal-emotionele kant van het zorgen, respijt van de zorg, afstemming met professionele zorgverleners en/of vrijwilligers, de combinatie zorg en werk, de financiële gevolgen en het wonen. Naast individuele ondersteuning (helpen bij zoek- en regelwerk) organiseert en begeleidt de mantelzorgconsulent groepsactiviteiten

Beoogd eindresultaat

Wij willen dat iedereen die voor iemand in zijn of haar omgeving zorgt, ondersteuning kan krijgen.

Duur

Niet bekend. Voor meer informatie zie website

Waar?
Bezoekadres
Oosterweg 14 7921GB Zuidwolde Dr0528-37 86 86https://www.welzijndewolden.nl
Toelichting

Zie website.  U kunt contact opnemen met Jannie Schuring, Coördinator CPM tel: 0528-378686 / 0623702443 of met Gerrie de Roo, Manterlzorgconsulent tel: 0528/-378686 / 0612384787.

Kosten

Onze dienstverlening is gratis. Ook het bijwonen van themabijeenkomsten en andere activiteiten kost u niets.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
Niet van toepassing