Maatschappelijk Werk

Welzijn de Wolden

Om uw problemen op te kunnen lossen, gaat u in gesprek met de maatschappelijk werker. Vaak is één gesprek al voldoende, maar soms zijn meer gesprekken nodig. Tijdens de gesprekken brengt u samen met de maatschappelijk werker de problemen in kaart. De gesprekken vinden plaats in ontmoetingscentra De Boerhoorn in Zuidwolde en de Havezate in De Wijk. Zonodig kan de maatschappelijk werker bij u thuis komen.

Doelgroepen
Doelgroep-toelichting

Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak helpt het om hierover te praten met familie, buren of vrienden. Maar het kan ook zijn dat men er samen niet uitkomt. Of dat er niemand is met wie men durft of kan praten.

In zo’n geval kan altijd gebruik worden gemaakt van de deskundige hulp van het algemeen maatschappelijk werk (AMW).

De maatschappelijk werkers bij Welzijn De Wolden ondersteunen bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, verslaving, wonen, werk en onderwijs. Men krijgt inzicht in de problemen en wordt ondersteund bij het oplossen ervan, zodat men na de hulpverlening (beter) de problemen kan aanpakken.

Er wordt nauw samengewerkt met andere instanties. Daardoor kan men adequaat geholpen worden, bijvoorbeeld door hen naar de juiste organisatie door te verwijzen.
De maatschappelijk werkers zijn er voor de inwoners van gemeente De Wolden, de dienstverlening is gratis. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Aanmelden
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Hulp nodig? Dit kan:

Telefonisch: 0528 378686 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Vraag naar een maatschappelijk
werker.)

Per mail: amw@welzijndewolden.nl (na ontvangst van de mail wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen)

De ondersteuning/begeleiding
Door wie?

De vier maatschappelijk werkers bij Welzijn De Wolden ondersteunen bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, verslaving, wonen, werk en onderwijs.

Registraties en keurmerken
Anders, namelijk
Met welk onderwerp heeft het product te maken?
 • Relatie/Huwelijk
 • Echtscheiding
 • School
 • Onzekerheid
 • Eenzaamheid
 • Rouwverwerking/Verlies
 • Geweld
 • Verslaving
 • Arbeid
 • Geldproblemen
 • Wonen
 • Discriminatie, mishandeling.
Beoogd eindresultaat

Men krijgt inzicht in de problemen en wordt ondersteund bij het oplossen ervan, zodat men na de hulpverlening (beter) de problemen kan aanpakken.

Duur

Vaak is één gesprek al voldoende, maar soms zijn meer gesprekken nodig.

Waar?
Bezoekadres
Oosterweg 14 7921GB Zuidwolde Dr0528-37 86 86https://www.welzijndewolden.nl
Toelichting locatie

De gesprekken vinden plaats in ontmoetingscentra De Boerhoorn in Zuidwolde en De Havezate in De Wijk. Zonodig kan de maatschappelijk werker bij u thuis komen.

Kosten

Wij zijn er voor inwoners van gemeente De Wolden, onze dienstverlening is gratis.

Is het in te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)?
Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Niet van toepassing.