Buurtopbouwwerk

Welzijn de Wolden

De buurtopbouwwerkers houden zich bezig met zaken die in een buurt, wijk of dorp spelen. Vraagstukken waarbij diverse partners uit de samenleving zijn betrokken of een invalshoek hebben. Het buurtopbouwwerk wordt veelal projectmatig uitgevoerd.

Buurtwerk gaat om verbanden zien, samen met instanties naar nieuwe mogelijkheden zoeken of samen een project ontwikkelen of opdracht uitvoeren. Een belangrijk doel hierbij is het stimuleren van actieve participatie van burgers, waarbij de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van burgers vertrekpunt is.

De buurtopbouwwerkers bij Welzijn De Wolden zijn een belangrijke schakel in de samenwerking tussen actieve burgers, overheden, instellingen en ondernemingen, bijvoorbeeld woningcorporaties, dorpsbelangenorganisaties, politie, kerken, sport, onderwijs.

 

Algemeen
Door wie?

Buurtteam Noord:

Ruinerwold, Ooosteinde, Berghuizen, Ruinen, Ansen, Echten, Koekange, Koekangerveld

 • Marloes Markslag, opbouwwerk en jongerenwerk
 • Berber Jansen, opbouwwerk

zie ook Flyer Buurtteam Noord

Buurtteam Zuid:

Zuidwolde, Alteveer, Kerkenveld, Linde, Drogteropslagen, De Wijk, Fort, Veeningen

 • Lotte Koolhof, opbouwwerk en jongerenwerk
 • Leonoor Colenbrander, opbouwwerk
Hoe wordt de informatie verstrekt?
 • congressen
 • lezingen
 • publiek debat
 • voorlichtingsbijeenkomsten
 • Per e-mail/website
 • schriftelijke informatieverstrekking
 • themabijeenkomsten
Waarover?
 • gezondheid
 • huisvesting
 • mobiliteit
 • sociale problemen
 • zorg
 • Overig: Maatschappelijke initiatieven
Werkwijze

Samen werken aan een oplossing

Of het nu gaat om het verbeteren van de eigen situatie of het verwezenlijken van ideeën: samen met de buurtwerker werkt

u aan een oplossing.

U brengt de mogelijkheden in beeld door

- met de buurtwerker - de volgende vragen te beantwoorden:

• Wat kan ik zelf doen?

• Wat kunnen mensen uit mijn directe omgeving (familie, vrienden, buren) doen?

• Wat zou een vrijwilliger voor mij kunnen doen en waar kan ik die vinden?

• Welke collectieve ondersteuning is mogelijk?

• Welke begeleiding kan de buurtwerker mij bieden?

• Voor welke problemen heb ik aanvullende hulp nodig?

• Wat zijn mijn mogelijkheden om actiever te worden in werk, vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding?

• Hoe kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan mijn omgeving?

Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

Wij willen dat iedereen met een vraag, een probleem of een idee makkelijk en dicht bij huis ondersteuning kan krijgen. Hulp vragen bij de buurtwerker kan:

• rechtstreeks (als u de buurtwerker tegenkomt);

• telefonisch (van 9.00-17.00 uur);

• per mail.

Heeft u gebeld of gemaild, dan neemt de buurtwerker zo snel mogelijk contact met u op. Samen bespreken we uw zorgen of suggesties en zoeken een oplossing.

Doelgroepen
Doelgroep-toelichting

Welzijn De Wolden staat voor actief burgerschap en talentontwikkeling. Voor ons gaat actief burgerschap over het (mede) verantwoordelijk zijn voor en actief bijdragen aan een zorgzame leefomgeving. Welzijn De Wolden helpt burgers een samenleving te creëren waarin jong en oud meedoen, ongeacht geloof, herkomst of tekorten. Een sterke samenleving die gericht is op talenten, in plaats van beperkingen. Een omgeving waarin iedereen volwaardig burger is.

 

Waar?
Bezoekadres
Oosterweg 14 7921GB Zuidwolde Dr0528-37 86 86https://www.welzijndewolden.nl
Toelichting locatie

ONZE LOCATIES

Locatie Zuid

De Boerhoorn

Oosterweg 14

7921 GB Zuidwolde

Locatie Noord

Buitencentrum De Poort

Kloosterstraat 12

7963 AH Ruinen

Kosten

Niet van toepassing