Formulierenbrigade

Welzijn de Wolden

Moeite met het invullen van de jaarlijkse belastingaanslag? Onbekend met de manier om zorg- en huurtoeslag aan te vragen? Is de inhoud van een brief lastig te begrijpen?

Neem dan contact op met Welzijn De Wolden voor hulp door de Formulierenbrigade. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade ondersteunen met het invullen van een groot aantal formulieren. De Formulierenbrigade is er voor alle inwoners van gemeente De Wolden, maar vooral voor mensen met een laag inkomen.

Waar kan men terecht?
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade werken vanuit de ontmoetingscentra De Boerhoorn, Zuidwolde en De Havezate, De Wijk.

Hulp nodig? Neem dan contact op met Welzijn De Wolden via 0528-37 86 86 of mail naar info@welzijndewolden.nl.

Huisbezoek
Voor inwoners van de gemeente De Wolden die echt niet in de gelegenheid zijn om naar ons toe te komen, is een thuisbezoek mogelijk.

De ondersteuning/begeleiding
Door wie?

Waar kan men terecht?
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade werken vanuit de ontmoetingscentra De Boerhoorn, Zuidwolde en De Havezate, De Wijk.

Hulp nodig? Neem dan contact op met Welzijn De Wolden via 0528 37 86 86 of mail naar info@welzijndewolden.nl.

Huisbezoek
Voor inwoners van de gemeente De Wolden die echt niet in de gelegenheid zijn om naar ons toe te komen, is een thuisbezoek mogelijk.

Uitvoering van de dienst
vrijwilligerswerk
Soort ondersteuning/begeleiding
formulieren invullen
Beoogd eindresultaat

Nader in te vullen

Duur

Nader in te vullen

Kosten

geen

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
Niet van toepassing
Eigen bijdrage

geen

Indicatie en aanmelding
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Hulp nodig? Neem dan contact op met Welzijn De Wolden via 0528 37 86 86 of mail naar info@welzijndewolden.nl.

Bijzonderheden

Voor meer informatie neem contact op met Gerrie de Roo, gerriederoo@welzijndewolden.nl, of Aïsha Slot, aïshaslot@welzijndewolden.nl, of via 0528 37 86 86.