Jonge mantelzorgers

Welzijn de Wolden

Is er bij een kind/jongere thuis iemand ziek, verslaafd, depressief of gehandicapt?

Dan is de kans groot dat een kind/jongere veel tijd besteedt aan zorgen. Het zoveel mogelijk helpen van ouders, broer(tje) of zus(je), het huishouden doen of taken overnemen van ouders. Misschien maakt het kind/jongere zich zorgen over de situatie in het gezin of de toestand van degene voor wie ze zorgen.

Kinderen en jongeren die (mee) zorgen voor een familielid praten hier meestal niet over. Kinderen en jongeren kunnen zich daardoor zorgen gaan maken over van alles en nog wat. Gelukkig staan ze er

niet alleen voor. Welzijn De Wolden ondersteunt jonge mantelzorgers. De consulentes luisteren naar het verhaal, beantwoorden vragen, geven informatie of helpen oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten en leuke activiteiten waar jonge mantelzorgers ervaringen kunnen uitwisselen.

Aanmelden
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan wanneer je tussen de 6 jaar tot en met 23 jaar oud bent bij Aïsha Slot en Mascha Konterman, Welzijn De Wolden via 0528-37 86 86 of mail naar aishaslot@welzijndewolden.nl of maschakonterman@welzijndewolden.nl

De ondersteuning/begeleiding
Vervangende zorg of advies
informatie & advies
Uitvoering van de dienst
professionals
Door wie?

consulentes

Inhoud & werkwijze

De consulentes luisteren naar het verhaal, beantwoorden vragen, geven informatie of helpen oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten en leuke activiteiten waar jonge mantelzorgers ervaringen kunnen uitwisselen.

Beoogd eindresultaat

Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Duur

Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan matelzorgondersteuning.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
Niet van toepassing
Eigen bijdrage

n.v.t.