Respijtweekenden

Welzijn de Wolden

Omdat gemeente De Wolden het belangrijk vindt dat de mantelzorger hun (zorg)taken vol kunnen blij-ven houden, is er de mogelijkheid om voor de overbelaste mantelzorger deel te nemen aan het res-pijtweekend, wat wordt georganiseerd door Welzijn De Wolden.

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waar sprake is van dreigende overbelasting. De criteria zijn minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden zorg voor een ander.

De mantelzorger krijgt door Welzijn De Wolden een volledig verzorgd weekend aangeboden en be-taalt een eigen bijdrage. Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantel-zorger even niets moet.

Het overdragen van de zorg aan anderen is vaak het meest lastige om los te laten door de mantelzor-ger. Wie kan de zorg dan tijdelijk overnemen? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe regel ik dit?

Aanmelden
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Indien er behoefte is om deel te nemen aan een respijtweekend, neem dan contact op met consulent informele zorg Cetrin Snippe, cetrinsnippe@welzijndewolden.nl of via 0528-37 86 86.

De ondersteuning/begeleiding
Vervangende zorg of advies
respijtzorg
Welke vervangende zorg?
De mantelzorger krijgt door Welzijn De Wolden een volledig verzorgd weekend aangeboden en be-taalt een eigen bijdrage. Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantel-zorger even niets moet.
Uitvoering van de dienst
professionals
Door wie?

Consulentes van Welzijn de Wolden

Inhoud & werkwijze

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waar sprake is van dreigende overbelasting. De criteria zijn minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden zorg voor een ander.

De mantelzorger krijgt door Welzijn De Wolden een volledig verzorgd weekend aangeboden en be-taalt een eigen bijdrage. Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantel-zorger even niets moet.

Beoogd eindresultaat

Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Duur

Een weekend

Kosten

De mantelzorger betaalt een eigen bijdrage.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
Niet van toepassing
Eigen bijdrage

De mantelzorger betaalt een eigen bijdrage