Vrijwillige thuisondersteuning

Welzijn de Wolden

Vrijwilligers van vrijwillige thuisondersteuning staan klaar voor mantelzorgers die door ziekte of beper-king contact, steun en/of gezelschap missen.

De vrijwilligers ontlasten mantelzorgers door bijvoorbeeld een stukje te wandelen met iemand die ex-tra aandacht kan gebruiken of een spelletje te doen met iemand die zich alleen voelt. Ook zijn ze er voor mensen die zelfstandig wonen, maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De vrijwillige inzet kent geen minimale of maximale termijn en richt zich op diverse doelgroepen, zoals volwassenen met een beperking, dementerende ouderen en chronisch zieken. Vrijwilligers verrichten geen huishoudelijk werk, verpleegkundige of risicovolle taken.

Aanmelden
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor het vragen om hulp bel of mail naar mantelzorgconsulent Gerrie de Roo, gerriederoo@wel-zijndewolden.nl of 0528-37 86 86.

De ondersteuning/begeleiding
Vervangende zorg of advies
respijtzorg
Welke vervangende zorg?
gezelschap houden
Uitvoering van de dienst
vrijwilligerswerk
Door wie?

Vrijwilligers van vrijwillige thuisondersteuning

Inhoud & werkwijze

Voor het vragen om hulp bel of mail naar mantelzorgconsulent Gerrie de Roo, gerriederoo@wel-zijndewolden.nl of 0528-37 86 86.

Beoogd eindresultaat

Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Duur

De vrijwillige inzet kent geen minimale of maximale termijn en richt zich op diverse doelgroepen, zoals volwassenen met een beperking, dementerende ouderen en chronisch zieken. Vrijwilligers verrichten geen huishoudelijk werk, verpleegkundige of risicovolle taken.

Kosten
In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
Niet van toepassing