Het Brede school team organiseert verschillende activiteiten op en rond de scholen. Op de website www.actiefnaschooltijd.nl staan de activiteiten die het team en andere aanbieders organiseren....
  Wie kennis neemt van kunst en cultuur en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. De plek bij uitstek om zoveel...
  Er zijn vijf jongerenwerkers werkzaam bij Welzijn De Wolden. Lees mee wat jongerenwerkers in De Wolden zoal doen. Wat wij doen is contact leggen met de jongeren die we tegenkomen. Vanuit...
  Op verschillende plekken in gemeente De Wolden zijn er keten waar jongeren samenkomen. Deze keten hebben een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Gemeente De Wolden begrijpt dat...
  De schoolmaatschappelijk werker helpt leerlingen (en ouders) met psychosociale en/of materiële problemen in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en in voorschoolse voorzieningen....
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende trainingen aan. Bij de aanmelding wordt er met de ouder bekeken of en welke training de juiste hulp is voor het kind. De trainingen worden...
   
  \