Pechhulp service voor scootmobielen. Bij pech onderweg wordt de scootmobiel weer gerepareerd. Deze service wordt aangeboden 24 uur per dag, in heel Nederland.
  De buurtopbouwwerkers houden zich bezig met zaken die in een buurt, wijk of dorp spelen. Vraagstukken waarbij diverse partners uit de samenleving zijn betrokken of een invalshoek hebben. Het...
  Moeite met het invullen van de jaarlijkse belastingaanslag? Onbekend met de manier om zorg- en huurtoeslag aan te vragen? Is de inhoud van een brief lastig te begrijpen? Neem dan contact op met...
  Geldzaken kunnen ingewikkeld zijn! Informatiepunt Geldzaken De Wolden reikt u de helpende hand bij financiële vragen. Wij geven informatie, advies en praktische hulp aan inwoners van...
  Zit het keukendeurtje los? Moet het tuinhekje gerepareerd worden? Voor al dit soort wat kleinere klussen, waarvoor de verhuurder van een woning niet verantwoordelijk is, is er de Klussendienst. De...
  Vrijwilligers bezorgen de maaltijden rond het middaguur bij u thuis. U heeft dus regelmatig contact met de bezorgers, wat een veilig idee kan geven.
  Om uw problemen op te kunnen lossen, gaat u in gesprek met de maatschappelijk werker. Vaak is één gesprek al voldoende, maar soms zijn meer gesprekken nodig. Tijdens de gesprekken...
  Preventief huisbezoek is bedoeld om te weten hoe het gaat op het gebied van wonen, gezondheid en welbevinden. Dit preventief huisbezoek wordt in samenspraak met de gemeente aan alle 75-plussers in...
  Het gaat om het terugdringen van het aantal inwoners dat is aangewezen op voorzieningen op het gebied van inkomen, wonen en zorg en daar waar mogelijk toeleiden naar een vorm van...
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende trainingen aan. Bij de aanmelding wordt er met de ouder bekeken of en welke training de juiste hulp is voor het kind. De trainingen worden...