Wie kennis neemt van kunst en cultuur en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. De plek bij uitstek om zoveel...
    Het gaat om het terugdringen van het aantal inwoners dat is aangewezen op voorzieningen op het gebied van inkomen, wonen en zorg en daar waar mogelijk toeleiden naar een vorm van...
    Vrijwilligerswerk in De Wolden Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen én voor organisaties die vrijwilligers zoeken, is er ViP De Wolden. ViP staat voor...
     
    \